Utkast til borgerinitiativ

Først: En unnskyldning. Jeg lovet å ta på meg å fremme et borgerinitiativ overfor Bergen kommune. Initiativet ble lagt på is i den tro at det ville bli tatt opp via regulære politiske kanaler, men nå har jeg konkludert med at det likevel er behov for et slikt initiativ. Derfor har jeg (omsider) ført i pennen forslag til et brev til Bergen kommune. Ber om innspill til teksten, og vil be om støtte via facebook-gruppen som er etablert når dette utkastet er justert.

Borgerinitiativ

Personal Rapid Transit-løsninger bør utredes for å utvide mobiliteten i Bergen Sentrum!

Viser til oppslag i Bergens Tidende og BA i første halvår 2009. Via den sosiale nettjenesten Facebook er det blitt mobilisert for å sende inn et borgerinitiativ, basert på kommunelovens paragraf 39a.

Vi forutsetter i denne sammenheng at Bergen kommune er både fremtidsrettet og interessert i en mer aktiv dialog med kommunens innbyggere. Vi tar det dermed for gitt at de anerkjenner at sosiale medier kan benyttes som mobiliseringskanal for slike forslag – så lenge kommunen selv ikke fasiliterer noen som helst form for digital dialog med egne innbyggere.

BAKGRUNN

Intensjonen med forslaget er å styrke mobiliteten innenfor en utvidet sentrumskjerne, og derigjennom 1) redusere behovet for bilbruk i sentrum, 2) styrke trafikkgrunnlaget for andre kollektive transportløsninger og 3) frigjøre areal til myke trafikkanter og andre kollektivbaserte løsninger.

Slik forslagsstillerne ser det, fungerer bybanen og bussnettet som hovedpulsårer fra bydelene inn mot sentrum. Som påpekt i den nylig utarbeidede sykkelstrategien for Bergen, representerer byens særegne geografi, med høydeforskjell og vannårer, barrierer for å øke andelen fotgjengere og syklister.  Etablerte infrastrukturårer har sprengt kapasitet, og vi kan ikke lenger asfaltere oss ut av problemene. Dermed mener vi kommunen må utrede muligheter for alternative, kollektive transportløsninger for kortere strekninger. Slike løsninger vil være å betrakte som et lokalt ”spredenett” – utfra  knutepunkter knyttet til de regionale kollektivårene som forbinder bydelene mot Bergen sentrum. De bør utredes for strekninger som har kritisk trafikkvolum.

Personal Rapid Transit-løsninger (PRT), og ulike svevebaneløsninger har i mange byer, verden over, vist seg å fungere godt for kortere strekninger som har kritisk trafikkvolum. Eksempler på slike byer er Portland (Oregon, USA), Philadelphia, Venezia, Medellin (Colombia) og en rekke asiatiske byer, blant dem Mount Faber Cable Car som forbinder Singapore med øyen Sentosa. Slike løsninger har også vært utredet både for Trondheim og Oslo, og mange innovative prosjekter planlegges for byer over hele verden.  Det finnes mange tekniske variasjoner over dette transportkonseptet. Fellesnevneren er automatiserte, førerløse små vogner som går kontinuerlig. En av fordelene er at slike løsninger kan implementeres uavhengig av annen infrastruktur. De aller fleste av disse løsningene har også gode løsninger som medbringelse av sykkel. Et (av flere) eksempler på et slike transportsystemer er ekspressgondoler der mange kabiner er koblet mot en vaier og sendes hurtig frem og tilbake mellom to eller flere avstigningspunkter.

Det var  ideen om en slik svevebane, med av/påstigning på Bystasjonen, Møllendal og Haukeland sykehus, som var utgangspunkt for dette borgerinitiativet.  Dette ville vært en hurtig infrastrukturlinje, billig i drift, arealeffektiv og miljøvennlig, og den kan etableres helt upåvirket av øvrig infrastruktur. Det ville også vært et reversibelt tiltak, som kunne demonteres dersom behovet i fremtiden endres. Bergen har, med både minifergene over Vågen (Beffen) og Fløibanen (som i praksis er en bybane for fjellsiden) historisk sett vært innovativ mtp transportløsninger koblet til byens særegne utfordringer. Begge har vist seg å tilføre byen særegenhet og attraksjonskraft. Denne evnen til å tenke ute av boksen mener vi kommunen i større grad bør videreføre  – særlig i en tid som krever høy endringstakt når det gjelder omlegging til klimavennlig transport.

Borgerinitiativet ønsker at slike moderne transportløsninger, som har vist seg å fungere i andre deler av verden – utredes og aktiveres som alternativer på flere strekninger i og rundt sentrumskjernen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Bergen Kommune ønsker i fremtidige plansaker knyttet til sentrumsnær infrastruktur å inkludere utredning av Personel Rapid Transit-systemer eller svevebaneløsninger for å sikre høyere kollektivbasert mobilitet i et utvidet sentrumsområde.

Har du innspill til borgerinitiativet – og ordlyden som er skissert? Fyr løs i kommentarfeltet!

Reklamer

24 kommentarer om “Utkast til borgerinitiativ

 1. Kjempebra tiltak. Funker utmerket mange andre plasser i verden. Mindre bråk og mindre forrurensning er ikke til å forrakte. Spesielt egnet for Bergensk miljø og vil kunne prege infrastrukturen og bybildet på en positiv måte i tillegg til å vœre kostnadseffektivt. Bør iverksettes asap.

 2. Supert Anders!

  Et par kommentarer, som vel var påpekt i dine tidligere innlegg, som kan være med.

  – En svevebane er reversibel – kan fjernes om man skulle ønske det langt frem i tid.
  – Turisme, og tilknytning til Ulriksbanen

  Heter det «Rapid Personell Transit» eller «Personell Rapid Transit»? Står begge deler i teksten.

  Gleder meg til å følge dette videre. Håper kommunen følger opp!

 3. (…) så lenge kommunen selv ikke fasiliteter noen som helst form for digital dialog med egne innbyggere.

  Er «fasiliteter» et verb også, nå? Ikke ifølge ordlista.

 4. Bra tiltak ! Koster sikkert bare noen få % av det som skal sløses bort på prestisjeprosjektet bybane. Blir jo snorer å klippe over her også så må jo appellere til politikerene…

 5. Verbet er vel «fasiliterer». Syns dette er et veldig interessant tiltak. Mulig man også bør utvide forslaget til også å fremme «frigjøring av areal» til kollektivtransport og ikke minst infrastruktur for myke trafikanter. Med Kaigaten FRISKT i minne!

 6. Da er fasiliteter erstattet med fasiliterer og Personal Rapid Transit skrevet korrekt. Begrepet svevebaner er inkludert da dette ligger i en gråsone innenfor det PRT-begrepet rent faglig.

  Silversurfer: Etter min mening bør ikke dette bli en konkurrent til ideen om bybane. Et bybanenettverk vil fungere, dersom tilstøtende infrastruktur i et større sentrumsområde. Bybanen bør først og fremst fungerer som forbindelseslinjer mellom bydelene og knutepunkter i sentrumsområdet.

 7. Vi bør kansje nevne at beffen ikke går over puddefjorden men Vågen\byfjorden , for fakta sin del.

  Ellers er jeg 100% for dette forslaget.

 8. Så en liten leif her…

  «Intensjonen med forslaget ER som nå oversendes ER at slike moderne løsninger»

  Det ble et er for mye i den setningen, sånne småfeil bør lukes ut.

  Ellers et strålende forfattet brev! Jeg stiller meg med glede bak!

 9. innlednisngsvis sier du noe om frigjøring av areal, men ikkje i sjølve teksten etterpå… altså kva areal blir frigjort, og kva skal arealet brukast til?

 10. Dette er bare flott. Du har med «miljøvennlig», kanskje det burde stått mer konkret om redusert forurensningog utslipp, stor reduksjon av parkeringsbehovet i Haukelandsområdet, samt at turistattraksjon også er et argument.

 11. Hei Anders,
  Dette er et spennende tiltak, og det blir gøy å se om et borgerinitiativ vil føre frem. Men det som er viktigere, er at dette er en veldig god ide for miljøet generelt (er det mulig å beregne hvor mye forurensing som vil bli spart?), og Bergen spesielt (en praktisk attraksjon for både innbyggere og turister). Vet du hvor mye arbeidsfortjeneste som går tapt pga køsitting? Kan slike beregninger taes med i et borgerinitiativ av denne typen?

  Du nevner andre former for utradisjonell transport: «Beinveien», personfergen mellom Bergen og Askøy, er også et godt eksempel på at det ikke bare er buss (og snart bybane) om fungerer godt som offentlig tranportmetoder.

  Lykke til!

 12. Hei Anders. Lenge siden sist. Er det ikke deilig når man uten særlig mål og mening surfer seg fram til gamle venners gode tanker.
  Har lest en del om PRT tidligere og har vært fascinert av dens effektivitet og brukervennlighet, veldig gledelig derfor at du gjør dette om til noe håndfast.
  Bra initiativ kjære medborger (selv om jeg bor i Oslo) Hmm, neste kandidat kanskje?

  Fin side forresten.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s