Intet nytt fra morgentåkedalen

Det ligger hver dag et giftlokk over Bergen. Det rapporteres ulevelige forhold for astmatikere og mennesker med lungelidelser. Lungeleger forteller at folk dør på grunn av forurensingen. Langtidseffektene av å bo og leve med svevestøvet vet vi selvsagt lite om. Men det kan umulig være sunt. Byrådet har hatt krisemøter om situasjonen, og bestemt seg for å gjøre følgende:

Ingenting.

Dette begrunner de slik:

1. Byrådets  argument mot bilrestriksjoner er at ulempen ved å innføre restriksjoner er større enn fordelene. De velger å unnlate å vurdere hvem som bærer byrden og hvem som bærer ansvaret.  Det snodige paradokset er at de som skaper forurensningen får fordelen, mens de som lider under den, får ulempen.

2. De mener forurensningsnivået «svinger for mye» – og at dette tilsier at det ikke er krise. Til tross for at variasjonene gjennom døgnet skyldes variasjoner i trafikktetthet. Byrådet unnlater å kommentere at bilrestriksjoner dermed trolig ville avhjulpet problemet.

3. Det innfører en egendefinert og uklar definisjon på «krise». Denne er etablert som en  terskelverdi som må passeres før det er nødvendig å innføre tiltak. Det at Norsk Institutt for Luftforskning kaller det en krise, kvalifiserer ikke.  Det fremstår uklart hva som kvalifiserer.

Bak alle politiske prioriteringer skjuler det seg et ikke-uttalt verdensbilde, en rangering av verdier og ideer om hva som er viktig her i verden. Denne rangeringen er sjelden gjenstand for debatt, men avtegnes over tid som mønstre i  beslutninger og argumentasjon.

I morgentåkedalen dominerer et særegent sett av verdiprioriteringer:

Menneskers rett til å bevege seg utendørs uten å bli syke, er en underordnet verdi.  Helsen til astmatikerne er variabelen i det politiske regnestykket. Den høyest rangerte verdien i byrådets resonnement, er menneskers rett til å kjøre privatbil til byen. Full, ubegrenset privatbilmobilitet har vernestatus, så fremt  luftforurensning ikke er på katastrofenivå. Først da kan man vurdere om man skal innføre reduksjoner i frihetsgraden knyttet til bilbruk. Man opererer altså med en tilnærmet statisk faktor (bilbruk) og en dynamisk variabel (luftforurensning) i den sinnrike regneoperasjonen.

Retorikken er snedig. Samferdselspolitisk fantasiløshet/maktesløshet/ignoranse (stryk det som ikke passer) er kamuflert som en slags lokal naturlov.

Kontrollspørsmål: Hva er politikk?

I mine øyne handler politikk om distribusjon av frihet og ansvar. Målet er å optimalisere livskvaliteten for både svake og sterke deltakere i samfunnet.  Gjennom flere årtier har samferdselsdiskusjonen i Bergen handlet for mye om frihet knyttet til bilbruk, og for lite om den ufrihet bilbruken påfører samfunnet forøvrig. Gjennom systematisk prioriteringer i favør av bilbruk har man skapt et strukturelt, langsiktig og negativt forsterkende mønster: Det bilsentriske paradigmet har i alt for lang tid fått lov til å prege  arealdisponeringer og mobilitetsvaner, som igjen utløser krav om enda mere vei-infrastruktur.

Sagt med andre ord: Full privatbil-mobilitet helt uten restriksjoner er umerkelig blitt det underliggende politisk målet. Å heve toleranseterskelen for forurensning er blitt det politiske virkemiddelet.

Det er på tide å snu premissene for debatten. Både syklisten i meg, bilisten i meg, pappaen i meg og bergenspatrioten i meg skjønner at situasjonen er ulevelig.  De himmelstormende vekstprognosene for bergenstrafikken forteller oss en eneste ting: Vi er på vei i feil retning.

Det derfor på tide å henge en stjerne på himmelen, så vi har noe å styre etter. Jeg fremmer derfor forslag om følgende prinsippvedtak:

Areal- & klimaeffektiv mobilitet, tilfredsstillende luftkvalitet, helse og trivsel, er politiske mål. Alt annet er virkemidler.

5 kommentarer om “Intet nytt fra morgentåkedalen

 1. I tillegg har de i lang tid prøvd å fraskrive seg ansvar ved å vise til at de ikke har nødvendige klareringer/rettigheter til å innføre nødvendige tiltak, til tross for at alle signaler fra regjeringen har gått i motsatt retning.
  De viser at de altså er mer opptatt av å stemple andre aktører enn folkets helse og det å faktisk gjennomføre løsninger. Det er ganske utrolig at de hverken klarer eller vil handle i en sak det er så enkelt å vise politisk handlekraft.
  De kunne hasteinnført 3-4 tiltak:
  oddetalskjøring
  rushtidsavgift
  flere og/eller gratis busser
  redusere parkeringsmuligheter i sentrum og øke mulighetene utenfor bykjernen.

  En tydeligere avskjedssøknad skal man lete lenge etter!

 2. Tusen takk for ett utmerket innlegg i forurensningsdebatten. Jeg har sendt en link til de ansvarlige i kommunen. Selv jobber jeg i disse dager fra hjemmekontor for å unngå den dårlige luften (jeg er astmatiker).

  Jeg har skrevet et lengre men mindre velformulert innlegg på min egen blogg.

 3. Glimrende innlegg!
  Alle gode krefter må forene seg mot privatbilismen som styrende ideologi. Det er rimelig sykt at det er ti år siden SFT (nå Klif) slo fast at opptil 140 bergensere dør årlig som følge av luften, og at det ikke har blitt tatt noe hensyn til dette. Bilismen har økt, men Monica Mæland & co benekter fortsatt at luften er skadelig. Noen trenger kanskje en gedigen vekkerklokke?
  Vi trenger definitivt køprising, bedre kollektivtilbud, sammenhengende sykkelveier, flere el-biler og ikke minst; færre biler i gatene.

  1. Bli med i Ren luft Danmarksplass! (Facebook-gruppe og E-post-liste, aktivi aksjonisme og lobbyvirksomhet). Vi har jobbet iherdig mot privatbilismen som styrende ideologi i snart tre år. Fordi det kraftig forverrer luftkvaliteten i vårt nærmiljø (og ellers). I og med de siste tiders luftkriser, og med Danmarks plass som dobbelt så ille som det verste krysset i Oslo (BT, i dag) , har vi fått rett i alt vi har advart mot siden vi ble stiftet 8. januar 2008.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s