Pressen må gå

Kunne 22. juli vært avverget hvis norske medier hadde tatt sitt samfunnsansvar på større alvor?

Jeg vet ikke om det toppet seg med Kyrre Nakkims selvhøytidelige selvfølgeligheter. Kanskje var det VGs krav om statsministerens avgangeller Elin Ørjaseters hjerte- og taktløse karakterdrap på politimester Sissel Hammer etter at hun brast i gråt ukontrollert foran kamera?  


Kanskje var det summen av det hele. Plutselig ble jeg forbannet. På en profesjon jeg før var en del av. Jeg så ikke klokskap lengre, men retthaverske linjedommere. Et behov for enkle, entydige svar som ikke er situasjonen verdig. Og som vitner om lav selvinnsikt.

Hva tenker Aftenposten i dag om Aftenposten-lederen fra 2007, som hevdet at begrunnelsen for å stenge Grubbegata var “hypotetisk og hysterisk”? Hvilken rolle spilte pressen for å legitimere synspunkter og beslutninger i diskusjonen om hvilke terrorscenarioer man burde ta høyde for i regjeringskvartalet? 

Ansvaret for ubehjelpeligheten 22. juli – og de mange feilene som ble begått i forkant – finnes ikke hos en enkeltperson. Ansvaret er intrikat vevet inn i maktens økosystem, spredt på mange ledernivåer over en lang tidslinje. Det handler om en feile beslutninger. Det handler om fravær av beslutninger. Feighet. Fravær av kritiske spørsmål. Det er trolig mange som føler et personlig ansvar. De bærer en tung bør.

Føler pressen et ansvar? Redaktørene, som nå har satt hele kavaleriet i sving for å henge bjellen på riktig katt, undres de i disse dager: Hvem hadde ansvar for å stille de viktige, kritiske spørsmålene?

Politiets rutiner er aldeles skandaløse. Vedtatte planer er ikke gjennomført. Norge ligger langt etter våre nabolag med implementering av moderne IKT-systemer. Politiet preges av profesjonsstrider. Politiutdanningen kritiseres. Juridiske ansvarsforhold er uklare. And the list goes on.

“Hadde pressen vært mer opptatt av substansen i politikken enn av spillet, hadde de manglene som 22. juli-kommisjonen avdekker, ikke blitt så store”, skrev Jon Wessel-Aas på Twitter i dag.

Han har et veldig viktig poeng. Den kritiske journalistikken spiller en nøkkelrolle i et tillitsbasert demokrati. Journalistikkens oppgave er ikke å avkreve symbolske botsøvelser og offerritualer etter at skaden er skjedd.

Den er viktigere enn det.

Den handler om å være en utrettelig, kompetent og uredd samfunnskraft. En motmakt, som driver grundige undersøkelser, setter spørsmålstegn ved offisielle glansbilder, avdekker ukultur, skaffer tilveie og sammenstiller data, forteller viktige historier, og søker andre kilder enn de som selv har interesser i en sminket sannhet.

Er det ikke pinlig for medieledere å se kommisjonen avdekke et takras av potensielle nyhetspoeng og kritiske samfunnsutfordringer, som redaksjoner selv ikke har maktet å fange opp? 

Nå når alle steiner skal vendes: Hvor er selvransakelsen og ydmykheten på journalistikkens vegne?

Har jakten på en digital forretningmodell gått på bekostning av samfunnsoppdraget? Har «innholdsproduksjon», hjernedøde puppeklikk og overflatehendelser, erodert bort journalistikk med tydelig samfunnsbrodd? 

Kommisjonen avslører at skandaløse forhold, selv de som ligger like under overflaten, har fått utfolde seg uforstyrret fra pressens kritiske undersøkelser.  

Sviktet norsk medier sitt samfunnsoppdrag før 22. juli? Trolig gjorde de det, slik svært mange andre også sviktet. Det er jævlig. Men det er tilgivelig. Samfunnet vårt var ikke rigget for bunnløs ondskap. Utfordringen fremover blir å gjenskape en ny tillit, uten naivitet. Her spiller journalistikken en viktig, konstruktiv rolle. 

Men noen i pressen må gå.
I seg selv.

Reklamer

116 kommentarer om “Pressen må gå

 1. Jeg er enig i at pressen ofte gjøre en for dårlig jobb mht samfunnsoppdraget sitt. Men at det skyldes den foreløpige håndteringen av 22.juli-rapporten skjønner jeg ikke.
  Tenk deg at huset ditt utsettes først for skadedyr og så brann. Undersøkelser viser så at kjente mangler i konstruksjonen ikke var blitt rettet på av bygningsarbeiderene, kjente tiltak mot skadedyr som man visste kunne være i området ble ikke iverksatt på grunn av treghet og at enkelte i nabolaget bagatelliserte de potensielle farene. Mulig at debattene ikke var gode nok, men debattlederne kan vel ikke lastes for at eksperter og ledere ikke tok det nødvendige ansvaret.

  Er kravet om statsministerens avgang urimelig når man ser at både ekspertråd og besluttede tiltak for å øke sikkerhet ikke er fulgt opp? (Enig at VG sjelden er en interessant avis, men dette spørsmålet lå i dagen)
  Er det urimelig å forvente at en politileder fremstår som en leder på TV fremfor å eksponere nasjonen for følelser som dukker opp fordi det stilles ubehagelige/pågående spørsmål ved politiets håndtering av situasjonen? (Forøvrig er det vanskelig å laste pressen for hva Elin Ørjasæter mener på sin egen twitterprofil).
  Hva gjelder aftenposten så gikk avisen i seg selv allerede i fjor: http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article6965307.ece

  Så er det selvsagt å håpe at flere medier gå mer i dybden på rapporten og drøftelsene av hvordan nødvendige endringer bør skapes.

  1. Spørsmålet er vel heller om VG og deres «eksperter» kan sitte å kreve noens avgang, eller om det er folkets privilegie. Jeg kan uansett si at VG ikke snakker på mine eller mine eksperters vegne.

  2. Er noens avgang en (god) måte å ta ansvar på? Hvordan?

   Hvilken relevant erfaring har lederalternativene, og er den bedre enn den de sittende for alltid smertelig har fått innprentet? Hvis hoder erstattes, begynner vi ikke da helt på scratch?

   1. Helt enig med deg Hein, og det eneste partiet som kan kalle seg uten ansvar for norsk sikkerhetspolitikk må jo være FrP… det er jo faktisk sånn at alle partier har hatt sjansen til å ruste Norge for 22. juli…

   2. Enig, En kanke bytte ut guttungen sin fordi han går med bleie for lenge, det må taes et krafttak for og lære og gjennomføre. ikke kaste folk. Det her er ikke fotball.

   3. Hvordan er det naturlig for Lin Klemetsen å blande inn og navngi Frp i denne debatten / meningsutveksling som ikke omhandler politiske partier i utgangspunktet, men om pressens behandling av enkeltmennesker innen en katastrofe. Hva kan årsaken til at enkelte kommer slike usaklig oppgulp være ?

   4. Fordi, Ivar Bryne, det er det eneste partiet som ikke har sittet i regjering… Denne gangen er jo det en god ting 😉

 2. Pressen må skjerpe seg! I tillegg til poengene i det originale innlegget tillføyer jeg;
  Pressen må begynne å ta sitt redaktør og moderator ansvar alvorlig og hindre at nettaviser er en slagmark hvor anonyme «tempelriddere» får spre sin rasistiske hat-propaganda fritt. Nettavisene er fortsatt et sted hvor «tempelriddere» møtes for å fyre verandre opp, helt til en eller annen (med en eller annen diagnose) er gærn nok til å gjøre handling ut av de syke ordene.

  Yttringsfrihet er IKKE det samme som retten til fritt å hetse andre mennesker!!!

  1. Hadde ikke pressen og de forskjellige mediehusene hatt sin semipolitiske tilhørlighet hadde det jo ikke vært noe hassle. Men nå er det ikke slik, og da blir det vanskelig med fullstendig nøytralitet..

   1. Sorry, denne ble feilplassert, Skulle vært en egen post. Men uansett, litt artig at en Anonymous fan kritiserer den anonyme debatten på nett.

   2. Er enig Stian!
    Fullstendig nøytralitet er vansklig for pressen! Men de også har og tar valg, som kan skåne ikke-vitende og uskyldige! De bør være for gode til legge ut noe som helst, hvor man tar skade av deres ytringer, å man setter uskyldige liv i fare som ukjente/kjente personer!! Men legge ut ukjente, uskyldige menneskers liv som aldri har bedt om publisitet er personkrenkende å uetisk, og langt over streken! Særlig når ukjente forvitne mennesker på nett og blogger legger seg ut med usann og falsk informasjon om folk de ikke kjenner, som utgir seg for være de som vet en historie uten vite den!
    Så verken Elin, Sissel og Nilsen og Kyrre har så mye innflytelse når allt kommer til allt, de gjør sitt spill for Galleriet, som kanskje tjener penger på andres bekostning!
    Media spiller på deres strenger om igjen og om igjen, egentlig uten komme av flekken!
    Det er fort gjort gå i fella til de snikende kvinner og menn på faacebook og nettsider, der informasjon om både dyktige ærlige politikere og privat personer som blir hengt ut offentlig uten gjordt noen feil! Du og andre veit nok det finst mye korrupsjon og uærlige krefter, som ønsker påvirke deg og andre til tro mye, som ikke er sant, kanskje til sin egen fordel!
    De bruker alle midler, som bruker nye kontakter med våre tilsynelatende dine «gode» venner, for alliere seg med våre venner i samtaler på booken.m.m !
    For få vist seg selv, få oppmerksomhet, men underliggende så kontrollerer de både deg å meg, slike mennesker setter uskyldige i stikken! Men også setter de oss i ett dårlig mediasøkelys, om du eller jeg eller andre skulle være uheldig komme i medias skjulte skrifters søkelys! En ting må være klart, man diskuterer ikke med slanger, man gir dem fyken, før de får gjordt mer skade, det så være seg på booken og andre medie-arenaer!
    Pressen opplyser ut til gjerningsmannen til eks.i Sigrid forsvinninga om at nå må politiet gjøre andre grep, så sier de vilke måter de skal gå frem!
    Dette hjelper gjerningsmannen til skjule sine spor enda bedre!
    Slike situasjoner har vi i dagliglivet, på booken å hvor det måtte være!
    Dette skjer hver dag at;
    Man setter i fare den beste vennen sin, i forhold til grådige venner som setter ens rykte og vennskap, kjærlighet i fare!

    Bente

  2. Hvorfor blande rasisme inn i dette? I 1975 vedtok Stortinget innvandringsstopp, det må være legitimt å være enig eller uenig i det uten å bli beskyldt for hetse andre. Unntaket fra innvandringsstoppen er asylsøkere og flyktninger; det må være legitimt å være for en strengere praksis uten å bli beskyldt for å hetse andre. De som ikke er flyktninger eller asylsøkere, men er fra fremmede kulturer, kan komme hit under reglene for familiegjennforening; det bør være greit å ha forskjellig syn på hvor strenge reglene skal være for det. Det bør også være greit å være tilhenger av ulike begrensninger i rettighetene til folk som kommer til Norge. I pressen er man nok veldig opptatt av rettigheter, men ikke av plikter.
   Alle norske statsborgere skal få lov til ha en mening om hva slags regler som gjelder for at nye mennesker skal få opphold i Norge. Alle norske statsborgere skal få lov til å ha en mening om reglene for at innvandrere skal få bli statsborgere i Norge. Det skal ikke være slik at dette skal bestemmes av en politisk elite, en politisk elite som er hellig overbevist om at deres syn er det eneste riktige. I et konstitusjonelt demokrati hører en slik holdning ikke hjemme.
   Jeg var i Oslo tingrett da Breivik forklarte seg. Han fortalte at han på et tidspunkt mistet troen på demokratiet og at han la skylden for det på pressen som sensurert syn som ikke var politisk korrekt. I såfall må pressen ta sin del av skylden for at monsteret Breivik ble skapt. En gang var han en moderat tilhenger av en restriktiv innvandringspolitikk.
   For min egen del anser jeg meg for å være relativt liberal i innvandrerspørsmålet, men jeg kunne tenke meg at myndighetene la litt mer av sjela si inn i integreringspolitikken.

 3. Det er vel ikke bare pressen som må skjerpe seg og fremme den kritiske journalistikken. Pressen er styrt av markedet som er oss som leser det som blir publisert. Og hva er det ”vi” ønsker å lese? Det er forbruker journalistikk. Journalistikk med fokus på lavkarbo og treningsmetoder. Den dagen vi som lesere velger bort forbrukerjournalistikken til fordel for den kritiske og dyptgående journalistikken vil det bli interessant for mediebedriftene å skifte perspektiv. Frem til da må vi som mediekonsumenter i større grad ta selvkritikk for hva vi har som interesseområde når vi surfer og klikker oss rundt i medieverden.

  1. Godt sagt! Slutt å kjøpe Dagbladet og VG hver dag og vi må være kritiske til hva vi bruker tiden til på nettet;)

   1. Så må det vel også tas med at det er vanskelig å være på nett uten at Google og Facebook overvåker hvert klikk og at de selger informasjonen videre til høystbydende. 😉

  2. I krig er den første taperen sannheten. Og vi er i en evig krig… Det er utrolig lenge siden pressen var istand til å utøve selvstendig kritisk journalistikk.. Dessuten er jeg sterkt uenig i at det er markedet som styrer pressen. De er like mye i lomma på sterke penge- og politiske interesser, som f.eks Rockefeller v/ R. Murdoch, G. Soros osv., som sammen med en 4 – 5 andre gigantselskaper kontroller verdens medier, inkludert Hollywood . Pressen er ikke fri, og er ikke den fjerde statsmakt lenger. Se bare på eierstrukturen i norsk presse.. A-pressen er nå samlet i hendene på en stor aktør…Ikke kom å fortell meg at eierne ikke påvirker innholdet i eiendommene deres…Dessuten blir både NRK og de andre tvselskapene sensurert så det holder. Journalister er ikke journalister lenger, bare etterapere, som spyr ut det de er blitt fortalt de skal si…

 4. Det er mye å si om pressens rolle i denne saken, akkurat som før 2. verdenskrig, da Aftenposten og mange andre leflet med nazistene både før og under krigen. Det er åpenbare paralleller, men å syte over Ørjasæters kommentar om Sissel Hammer – det blir bare pinlig. Det sier seg selv. Salte krokodilletårer fra en som klamrer seg til taburetten er dessverre så typisk norsk at det påpekes. Landet uten konsekvenser, det var et godt uttrykk…

 5. Nesten så man kan lure på om dette er et avtalt spill der vi nordmenn igjen skal få sympati for politiet og ap. Det er jo det som skjer nå. Man kunne skue det for en uke siden, og nå blir det en realitet.

 6. Så lenge kjendisstoff o.l. tydeligvis gir mer uttelling og flere klikk enn dyptpløyende og kompleks samfunnsanalyse (og sikkert er billigere å produsere også), så er det vel bare ‘rasjonelt’ på en slags pervers måte at avisene fokuserer som de gjør? Aviser er business – og alt gnålet rundt samfunnsansvar er floskler for å unngå MVA.

 7. Jeg er grundig lei av at medias kritiske journalistikk begrenser seg til å rope «legg deg flat», «hvorfor tar du ikke din hatt og går», osv. Vi blir ikke klokere av slike TV-programmer, det er rett og slett ubehagelig å være vitne til ydmykelser for åpen scene, og dette tjener ikke saken. Første bud må være å la folk få tid til å sette seg inn i kritikken og anledning til å vurdere de feilene som blir avdekket. Og en må ta høyde for at det største læringspotensialet kanskje ligger hos de sentrale aktørene som kjenner saksområdet. Det ville bli kaos dersom alle de aktuelle lederne skulle nedlegge sine verv på flekken og overlate ansvaret videre til nye koster. Det er en tid for alt; etterhvert blir det nok klart hvem som bør nedlegge sine verv.

 8. fantastiske betraktninger satt i system. Tror det er mange av oss som har samme tanker. Tusen takk for at du satte ord på dem!

 9. Jeg er enig i at dagens mediehus fokuserer alt for mye på enkeltpersoner og for lite på saken bak. Det er for mye kjendisnytt og «du-journalistikk». Journalistikk som med tidsklemma på slep finter seg unna den ene presseetiske porten etter den andre. Det må journalistene og pressen ta mye av skylden for.
  MEN, kapitalismen er et enkelt vesen når man tar en titt på dens fundament. Det er konsumentene som klikke så fort en av paradisejentene uttaler seg eller slipper en lettkledd musikkvideo.
  Det er konsumenten som napper med seg et VG eller DB av ren vane istedet for å se etter et riktigere alternativ når artikler om morderflått/snegler, russerkulde, Tone & Aksel, Idol eller «dette krangler vi om». Hvis ingen kjøper driten blir den ikke produsert. Det er konsumentene også kalt mottagerne som må se seg selv i speile og spørre om det ikke er på tide å putte noe som genrerer hjerneaktivitet inn i hodet?
  Hvis i tillegg en og annen redaktør eller redaksjon kunne hatt ballene til å la journalistene sine få litt bedre tid til å vinkle sakene sine på kryss og tvers og angripe saken og ikke personen kommer kanskje konsumenten etter. Men det ene skjer ikke uten det andre. Hele Norge må gå i seg selv og finne ut om de vil løpe etter kjendisene eller sette seg inn i sakene som faktisk eksisterer i deres egen realitet. Noe hverken Tone & Aksel eller morderflått/snegler gjør. Er man likevel ikke med på å åpne sin individuelle kunskapsfront så kjøp deg et SeogHør og bli fro guds skyld hjemme på valgdagen for Frp har fått nok hjelp av deg som det er.

 10. Godt innlegg. media håndterer denne situasjonen dårlig. Vi vil ha saklig opplysning, ikke persontrakkasering. Gårsdagens utspill «VG mener: stoltenberg må gå» virker som et tegn på at VG trenger å gjøre om litt i sine rettningslinjer.

 11. Det som er helt klart, er at vi som samfunn har sviktet. Pressen har ikke stilt de kritiske spørsmålene de burde. Politikerne har ikke sørget for å kontrollere at de vedtakene de hadde vedtatt ble satt ut i livet. Byråkratiet har ikke sørget for å i verksette politiske beslutninger. Dette må vi lære av!

 12. Å gi skylden til pressen er også å skylde på hele det norske samfunnet.Det er nok riktig. Vi er et herlig naivt folk som ikke tror at ulykker og terror kan ramme oss selv. Våre politikere vil ikke bruke penger på sikkerhet. Det forstår jeg, for så snart noen tenker i retning av noe slikt blir vi oppfattet som paranoide, og det gir ikke stemmesedler i urna…I Norge er det slik at farlige veistrekninger ikke blir utbedret før det har skjedd en eller flere alvorlige ulykker… der samme ser ut til å gjelde terror. Det kan ikke være slik at vi bare skal lære av det vi selv opplever. Terror har eksistert siden før Troyanerne trillettre hesten inn i borgen, og temaet har vært svært aktuelt siden 9/11. Det skulle vi ha lært av…. Men NÅ bør vi ihvertfall gjøre noe!!! Jeg har ikke lest hele raporten, men det er ikke tvil om at det er mye som skulle vært gjort anderledes. Kunne norsk politi og PST lært av land som allerede har opplevd terror? Har vi kompetansen i Norge? Mye kunne vært gjort anderledes, dersom alle de innvolverte hadde skjønt alvoret i det øyeblikket det smalt i regjeringskvartalet. Men det har med erfaring å gøre….. Jeg er ikke i tvil om at alle gjorde sitt beste, men så lenge prosedyrer ikke er tilstede, er slike opperasjoner avhengig av enkelt personer. Her er ikke det faglige nivået godt nok. Hvem har ansvaret for det??

  Chr.

  1. Det er gode poeng du kommer med. Jeg husker svært godt hvor mye folk som nå skriker etter ditten og dattens avgang klaget over terrorøvelser på trikk og bane. «Paranoid» og «resurssløsing» ropte de…

   Og dette gjenspeiles i pressen; journalistyrket har knapt folk med spesialkompetanse lengre, og stadig mer overfladiske altetere. Vi har sett det lenge i helsejournalistikken, hvor kvakksalvere (homeopater, akupunktører, Tysklandsklinikker, Burzynski, Joralf Gjerstad, antioksidant-svindlere etc.) promoteres og de som faktisk gjør noe godt demoniseres av journalister som ikke en gang ka lese en studie(de kopierer heller pressemeldingen). På et område der faktaene ikke engang finnes, altså politikken og kjendisnytt, og subjektive meninger styrer, ser den idiotjournalistikken til å ha funnet en enda grønnere eng. Snart ber de vel direktører i helsenorge gå fordi de ikke kontaktet Snåsamannen.

 13. En ting er at pressen, som de fleste andre, ikke så denne komme før 22 juli. Jeg syns for å være ærlig at det er enda mer påfallende at de har hatt et år på seg til å påpeke svakheter etterpå, og kommer ETTER denne rapporten er lagt frem, og omtaler disse svakhetene som åpenbare. Hvis de var det, hvorfor har dere ikke sett dem før?

 14. Hvorvidt pressen har sviktet? Tja, kanskje. Dersom de hadde visst om manglene, definitivt! Men pressen har like lite innsyn i etaters interne rutiner som deg og meg, og med mindre noen tipser de så er de selvsagt uvitende om det som skjer, eller ikke skjer.

 15. Det du (utrolig nok) skriver her kan sammenfattes til en enkelt setning:

  «Ansvaret for ubehjelpeligheten 22. juli er pulverisert».

  Og nei, Anders – NEI! – ansvaret er ikke, og SKAL IKKE VÆRE, pulverisert. Vi SKAL IKKE akseptere slike påstander. I slike situasjoner er det, og SKAL DET VÆRE, en som faktisk har det endelige ansvaret: LEDEREN!

  Beklager krigstypene, men dette må rett og slett meisles i stein for all tid: Det finnes INGEN unntak fra regelen om at hvis du har tillatt en av dine underordnede å ikke gjøre jobben sin, da har DU ikke gjort jobben DIN. Og ihvertfall ikke – IHVERTFALL IKKE! – dersom jobben din er å være landets statsminister.

  La meg bare understreke at jeg er 100% enige i at norske medier har oppført seg under enhver kritikk i forkant av 22. juli. Ønsket om å ta på alvor faren for væpnet terrorisme, og behovet for om nødvendig å kunne nedkjempe en bevæpnet fiende, ble systematisk fremstilt som tildels virkelighetsfjernt og tildels primitivt og harry. Selv om ingen tenkende mennesker hadde problemer med å forstå at ting kan gå fryktelig galt også i Norge, brukte medias fjollete kvasi-intellektuelle mikrofonen sin til å legge et klamt og nedlatende kaffebar-sosialistisk lokk over både dette temaet og andre viktige samfunnsdebatter. Det burde være hevet over enhver tvil at også disse fortjener sin runde med spanskrøret, og jeg gleder meg til det kommer.

  Men dette forandrer på ingen måte på følgende: Den dagen landets statsminister frikjennes fra sitt ultimate ansvar for myndighetene han eller hun leder, det er dagen da det blir direkte farlig å bo i Norge. Og det er IKKE kritikkverdig av media å omsider gjøre jobben sin!

 16. Kloke ord! Mediene i dag lager jo knapt nok kritiske program…Avisene skriver jo om siste kjendis kyss, eller mangel på sådanne..Tv fylles med sportssendinger døgnet rundt…Dagsrevyen må utsettes eller utgå…Det er selvsagt mest behagelig for en journalist å gjøre det slik..Man plugger seg inn på en moderne arena og lar kamera gå..time etter time og lener seg tilbake i komentatorboksen.Radioen sender musikk på 14 kanaler..Kritisk journalistikk krever arbeide…oppsøkende arbeide tar tid..og koster penger.Og folket? Det store flertall,synes å være opptatt av om Mærtha Louise har ei vond tå eller noe…

 17. Dagsaktuelle Ice Cube sier det best og kan oppsummere norsk presse på en passende måte:
  Chickity-check yo self before you wreck yo self!
  Cause big d!cks up yo ass is bad for yo health!

 18. Mange gode poenger her! Journalister som er mer opptatt av skandaler enn faktisk å fylle sitt samfunnsmandat bør definitivt også vurdere sin stilling. Hverken VG eller Nakkim har kommet med et eneste poeng som ikke hvermannsen kan tenke ut selv. Tror de kunne gjort bedre nytte for seg et annet sted.

 19. Vi kan finne syndebukker og straffe de ansvarlige. Men hjelper det? Får vi et bedre samfunn? Det store spørsmålet her er: Har vi lært?

  Politiet har noe å lære. Politikerne har noe å lære. Media har noe å lære. Og vi alle har en stor utfordring å ta tak i: Hvordan demme opp for de fremmedfientlige idéene som kom til uttrykk i terroranslaget?

  Noen mener vi kan forebygge slike handlinger ved å fjerne fremmedfiendtlige innlegg på nettet. Men får vi et bedre samfunn ved å øke kontrollen? Nei, trollet må ut i sola. Nå må vi ta tak i selve frykten.

  Spørsmålet bilr da: Hvordan kan politikerene/ media/ politiet etc bidra til å redusere fremmedfrykten? Hvordan kan du bidra til integrering?

  Det norske folket må bli fortalt at integrering ikke bare angår «nye nordmenn», men også alle oss «fastgrodde nordmenn». Integrering skjer i møte mellom ulike kulturer. Hvordan kan et menneske bli integrert i det norske samfunnet uten i møte med nordmenn? Og hvem er redd det man kjenner?

  Nå gjenstår det viktigste: Å gjøre analysene om hva vi som samfunn, orgenisasjoner og individer har lært om til handling.

 20. Hvem har ansvar for å stille de viktige, kritiske spørsmålene i narkotikapolitkken?

  Regjeringen fører en repressiv narkotikapolitikk. De største byene styres av partier med nulltoleranse som virkemiddel. Det dør ett menneske, noens barn, søsken eller venn, nesten hver dag i Norge.

  Hele verden roper nå etter avkriminalisering og skadereduksjon.

  Norske folkevalgte er fortsatt mest opptatt av at man ikke skal ruse seg, ikke at færrest mulig skal dø.

  De siste årene har tallet på overdosedødsfall ligget på mellom 250 og 300 i Norge per år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Over 4 000 mennesker har mistet livet siden 1996.

  http://anitanyholt.no/samfunn/kriminalisering-den-dodelige-ruspolitikken

 21. Dette innlegget burde vært høylesning i alle redaksjoner i hvert fall i en måned – slik at kanskje en kan endre noe på kulturen der også…..

 22. Nettopp! Medias håndtering har tidvis vært en kvalmende farse, et patetisk reality show, der programlederens ypperste våte drøm er å få en mest mulig betydningsfull person til å gå… Tenk å kunne være så skarp-og-smart-og-lur-og-betydningsfull og scoope til å intervjue selveste Statsministeren til veggs slik at han bare må ta sin hatt og gå! Åhhh, det hadde virkelig vært noe det!

 23. Jeg er så enig med deg. Mitt innlegg her la jeg ut på min side tidligere i dag, fordi jeg blir provosert av medias stadige sensasjonsjag: Media….ansvar……helter og syndebukker…Jeg lurer på om det ikke snart er på tide at man diskuterer litt rundt medias rolle, og medias egne holdninger til sin rolle i samfunnet…er det avisene som skal bestemme hva som til en hver tid er rett eller galt i dette landet? Er det riktig av f.eks Vg, at de på sin første side i gårsdagens utgave, krever statsministerens avgang? Hvor nyansert er det???? Fra heltestatus til syndebukk er veien svært, svært kort i dette landets mediesirkus. Er det slik at det å «ta ansvar» er ensbetydende med å fratre en stilling? Eller kan det være slik at å «ta ansvar» er å bli, å rette opp i de feil man har gjort? Hmmm……jeg bare lurer litt jeg…

  1. «Fra heltestatus til syndebukk er veien svært, svært kort i dette landets mediesirkus.» AMEN til det. Akuratt hva jeg mente. Er det noen som bør GÅ er d media hehe

 24. Fyf*en så mye dritt enkelte lirer av seg på twitter ; ganske utrolig at personen(e) selv ikke ser det eller tenker før man skriver. Hva vet hun om hva politimestern følte? For en søppelbehandling av medmennesker. Enkelte mennesker får næring av og tråkke på andre som ligger nede. Den dagen personen selv ligger nede nytter d ikke og sutre.. Og media ja…de kan jo skrive hva de vil, vi prater jo salg så…..evig jag på sensasjoner. En dag er karbo bra, andre dagen er karbo ikke bra, bare piss fra ende til annen. «VG mener at ditt og datt må gå av» Trolling på høyt plan over en LAV sko.

 25. Dette var saker. Håper mange får mulighet til å reflektere over, og ta standpunkt til, dette.

  Og dette med at en politileder tar til tårene; er det virkelig grunnlag for konspirasjoner og rynka panne? Kanskje. Men alle -jeg- vet om får tårer i øya når disse hendelsene blir snakka gjennom lenge nok, og å bli linka direkte opp til noe så forferdelig og stilt til veggs på den måten, begrunna eller ikke; må være ubeskrivelig fælt. Syns nesten ikke man bør dømme folk for følelsene deres, selv om man mener de har handla mega-feil. Uff.

   1. Jeg er ikke imponert.

    Han klager for eksempel over at narkotika ikke er et eget fag, men emnet er jo en del av andre fag.

    Han påstår at studentene er passive, men det er bare en ubegrunnet påstand uten at den utdypes. Det er jo ikke akkurat uventet at noen som ikke er ferdig med utdannelsen ikke er de som er mest frempå. Det kommer med litt erfaring.

    At nyutdannede ikke er like sikre som erfarne politifolk er ikke rart. Man er ikke ekspert på alt når man er ferdig med utdannelsen. Da har man bare dannet grunnlaget.

    Tåpelig av vedkommende å tro at PHS liksom skal gjøre folk til eksperter. Det kreves reell erfaring for at det skal skje, og det er slik det er lagt opp også.

    At det kunne vært mer praktisk øving er en annen sak. Men de har jo tross alt et helt år ute i praksis også.

 26. Intiligent vinkling av trådstarter? Nei jeg synes ikke det, skal vi bygge betongklosser rundt alle potensielle terrormål? Mao sa det egentlig jævelig godt hvorfor helbrede en sykdom når man kan forebygge den. Det Norske sosialdemokratiet(Les: demokratiet) Har mange og vesentlige sykdomstegn, hvorfor spør ikke lederene seg selv om hvorfor så mange er sinte. Stiller man et slikt spørsmål reageres det med og bli fornermet på folket. Altså det tvinges igjennom at bare det såkalte politiske korekte godtaes, slike holdninger kommer det ikke mye godt ut av.

  Vi kan snakke om kultur og terrorisme, en kultur som har opp til fire års ventetid for psykiatrisk behandling for og tillpasse mentalt syke menesker til en kultur som gjør syk. Ja da burde mange varselklokker begynne og ringe for makta. Eller alle unge menn som blir slått ut av denn samme infame kulturutviklingen og som har gjort Norge til et super kriminelt land i rus og helvete og hvor eneste måte og beholde en fisefin fasade er og gi kjemperabatter til de kriminelle slik at vår statestikk ikke skal overgå den Amrikanske. AT likestillingshelvete akumulerer mer enn en million enslige i Norge ser det heller ikke ut til at makta bryr seg om, tvertimot «Seriemonogamiet» subsidieres mer enn noen gang med konstruerte jobber og skatte, avgifts og gebyrhelvete bare vokser og vokser. At de nye landsmennene sender milliarder ut av landet og har superskatt ser heller ikke ut til og bry makta det grann. Dette bryr folket, alt større og større deler av befolkningen stiller kritiske spørsmål og får gjennsvar om at man er høyreekstrem, makan til påler.

  Vi har et vakkert land men hva hjelper dette når alt større deler av den Norske befolkningen går deprimerte i en lykkepillerus for og klare hverdagen, blir ikke mye overskudd til alt det vakre da. Overskuddet ryker også på andre vesentlige punkter, rusomsorgen markerer sterkt at 50% Av alle som er til rusavending har vert utsatt for omsorgssvikt. Det er igrunn ikke rart og forestille seg at Breivik også overveiende sannsynelig har vert utsatt for det samme, så spørsmålet er hvor mange flere Breivikere vasser rundt som tikkende bomber i vårt vakre land? Har vi sett noen selverkjennelse av at Statsfeminismen kan vere en medvirkende årsak til at slike personer får utvikle galskapen sin. Nei da skal det dømmes til evig soning i et mentalsykehus og ingen erkjennelse om at ført politikk kan vere pådriver. Man har versegod og holde seg mentalt frisk i verdens beste land, politikken er perfekt.

  Her mener jeg at trådstarter og andre blekksmørere tryller bort det vesentlige og kommer med SE og Hør argumenter for folket, dette holder ikke lengere.

 27. Mye godt i det du skriver. Dessverre er det også slik at vi får de mediene vi fortjener. Noen må også holde mediene i ørene, og det er vi, mediekonsumentene.
  Selv har jeg mang en gang tatt kontakt med journalister og redaksjoner for å påpeke grove feil i saker de har publisert. Rett og slett for at de skal vite at noen følger med.

  Senest det siste døgnet var jeg i kontakt med redaksjonen i et nasjonalt medie som hadde omtalt en hending jeg var vitne til tirsdag kveld. Artikkelen var faktamessig feil, tendensiøs og gikk langt i å utpeke en ansvarlig for hendingen, lenge før Politiet har konkludert noe som helst. Jeg påpekte også at artikkelen stigmatiserte den personen som de «antydet» var ansvarlig. Resultatet var at denne artikkelen ble oppdatert med nye, korrigerte opplysninger og tonet ned betraktelig, etter at de hadde vært i kontakt med Politiet.

  I denne saken trakk journalisten konklusjoner som ikke var forenlig med det han/hun kunne observere på stedet, hvis han/hun hadde tatt seg tid til å tenke logisk. Jeg håper redaksjonen i ettertid tar opp denne saken internt, slik at medarbeiderne i fremtiden samler inn fakta, analyserer det de har funnet ut og presenterer konklusjoner som stemmer med fakta – eller lar være å trekke konklusjoner hvis de ikke har gode nok opplysninger. I denne saken er det faktisk Politiets oppgave å konkludere hvem som har ansvaret for hendingen.

  Jeg håper flere vil gjøre som meg – journalister får generelt lite tilbakemelding på det de skriver. Klikk på og antall debattinnlegg under en artikkel er ikke en god indikasjon på kvalitet og saklighet – det må man fortelle dem direkte. Blir innboksen full av tilbakemeldinger på feil fakta eller ulogiske konklusjoner, vil journalistene over tid forbedre seg – rett og slett for å slippe å kaste bort tid på å lese slike meldinger. For mellom alle disse meldingen kan det jo ligge et godt tips.. spørsmålet er bare i hvilken av meldingene det ligger.

 28. Hvis Statsministeren og regjeringen må gå pga av mistillitsforslag av FrP, vil dette bli konsensus for hva slags ansvar en statsminister/regjering må ta hvis en enkeltperson gjennomfører massedrap for å oppnå noe politisk – som å kaste den sittende regjeringen. Jaja, Siv – FrP som største opposisjonsparti om dagen vi da få regjeringsmakt, og kan i kraft av å være det største opposisjonspartiet, kreve statsministerposten. Da blir resultatet at alle og enhver ser at hvis en enkeltperson ønsker en regjerings avgang, kan man bare drepe en haug med uskyldige mennesker. Hvis jeg ønsker at FrP skal gå av som regjeringsparti, kan jeg bare følge Breiviks eksempel. Siv – som vil fremme mistillit – noe som ikke er rart da det er HENNES PARTI som vil få makt ved at det skjer, og hun vil evt bli Statsminister, må jo da bare ta sin hatt og gå hvis jeg eller noen andre hadde gjordt den samme avskyelige handlingen som Breivik. Drep masse uskyldige mennesker hvis du ønsker at en regjering skal gå av! (Ironi, selvfølgelig..) Og pressen – jeg har ikke ord! Fra å fordømme Breiviks handlinger, har de gått til å bli hans disipler ved at de stiller de samme krav som han – at AP må gi fra seg makten. Hva sier dette om pressen? De skulle skamme seg!

 29. Historisk er det mange eksempler på at pressen har håndtert politiske personer betenkelig. Svært rått. (Hoksrud, tidligere ordfører Ditlev Simonsen, Tore Tønne er de jeg kommer på i farta – det finnes flere, rart at ikke artikkelforfatters erkjennelse kom i forbindelse med slike saker.) Og da synes jeg det er litt merkelig at artikkelforfatter «plutselig» oppdager pressens «dårlige» side – og vil ta ett oppgjør med pressen «noe han har vært en del av». Om vi antar at det ikke politisk tilhørighet, men møytral vurdering av det som kom fram med 22/7-rapporten. En rapport som viser at sittende Regjering, som har sittet side 2005 har unnlatt å følge opp vedtak, i «verdens betse land å bo i», verdens rikeste land, mangler politiet moderne sambandsutstyr, IKT i bilene som eksempler- Slikt våre naboland har hatt i mange år. Heller ikke Norge er en «Kardemomme BY», men en del av en verden som synes å bli mer brutal og mer komplisert. Og da trenger også vårt Politi moderne utstyr. Enhver …… forstår jo det. Og moderne utstyr koster penger . . . . . . som bevilges av bevilgende myndigheter. Hvem har ansvaret . . . . .?

  Og når så det kommer en rapport som viser at vi har hatt statsråder og ledere som har gjort en elendig jobb – så må det få konsekvenser for disse ledere og statsråder. De lever ikke i en beskyttet lekegrind – men i en brutal verden. Der det å være leder ikke er noe en skal smykke seg med – men bevise at er fortjent. Og om en leder brister i gråt og lar følelsene strømme – hva så. Det viser at også de har følelser – og det er lov . . … . .

  Om vi snur på det hele. Hadde Regjeringen, Politiet og de impliserte gjort en bra jobb (slik helsevesenet blir berømmet for), DA HADDE DET IKKE VÆRT NOE Å KRITISERE. Da hadde det heller ikke blitt en 22/7-rapport med KNUSENDE kritikk av Regjering, Politi og andre som gjorde en dålig. Det er tragisk at vi måtte ha en slik katastrofe for at vi skulle få se manglene innen statsforvaltningen,

  Men . . . . Kan vi NÅ stole på at denne Regjering kan rette opp ALLE feila «fra igår» ?
  Det håper jeg. Men om denne Regjering kan gjøre en bedre jobb i framtida – med denne bakgrunn som har blitt avslørt i 22/7.rapporten – tror jeg ikke på. For det vil ha med holdninger å gjøre – og holdninger endres ikke over natta.

 30. Meget gode og drepende poeng fra en ex-journalist på vegne av journalistikken. Værhanegal og kakling fra hønsegården til alle døgnets tider vil ingen ha og – enda viktigere – ingen har bruk for det. Journalistikkens selvreduserte samfunnsansvar står i grell kontrast til deres mangel på selvinnsikt og skamløst oppblåste selvhøytidlighet i fete typer. Mens pressen nå må gå flere strafferunder, går Jens foreløpig ut i tet og er videre med Gjørv-kommisjonen. Det er det eneste ansvarlige i «post-terror-Norge».

 31. Er det ikke litt ironisk at en blogg om pressens manglende etteretterlighet inneholder slike enkle research feil? Aftenposten beklaget og innrømmet sine feilvurderinger for nesten 1 år siden på lederplass i papiravisen, det må jo ha gått Waage Nilsen hus forbi fordi det virker som hele artikkelen er inspirert av nettopp dette. Spennende og se om han er mann nok til å innrømme sine feil?

  1. Aftenposten la seg flat og beklaget, etter 22. juli. Selvsagt. Hadde de noe valg? Beklagelsen var jeg fullt klar over, og har ingen relevans i denne sammenheng. Mitt spørsmål er hva pressen gjorde FØR 22. juli. Jeg tar til orde for en selvkritikk hos pressen, knyttet til prioriteringer, arbeidsmetoder, kompetanse og redaksjonelt fokus.

   1. Har ingen relevans? Da blir jo spørsmålet du stiller i ditt andre avsnitt ganske merkelig? Vi er nok ikke uenige om så mye men som jeg skriver under her så skjønner jeg ikke hvorfor akkurat denne saken skulle provosere frem et kritisk syn på pressen.

   2. Det hjelper ikke om Aftenposten beklaget i ettertid når de hadde kjørt et voldsomt press for å få gjennom sin agenda (holde Grubbegata åpen).

    Aftenposten valgte å bruke sin makt til å tvinge gjennom sin mening fremfor å ta opp det faktum at det var fattet vedtak om stengning, men det skjedde aldri. Hadde Aftenposten gjort jobben sin hadde kanskje 22. juli utartet seg annerledes.

  2. Det krever mer enn denne enkle beklagelsen. De beklager at de tok feil i en enkeltsak, men den lærdommen de burde ha trukket fra dette er i det store og det hele utelatt i de mange kommentarene, analysene og vurderingene de har kommet med etter at rapporten lå på bordet. Deres egen rolle er nesten fraværende i disse tiradene.

  3. Alle har lest den – helt sikkert også Waagenilsen. Den er skrevet i august 2011. Mye har vært skrevet ETTER 22. juli 2011. Kledelig og korrekt av Aftenposten å beklage, bevares, men jeg skjønner ikke hva hvordan den beklagelsen skulle rokke ved Waagenilsens kritikk? Har Aftenposten med en beklagelse «stått seg» som samfunns- og systemkritiker for hele perioden 2007 – 2012? Eller er det ikke heller slik at Aftenposten, i likhet med andre aviser og deler av byråkratiet og landets politiske ledelse, ikke har ønsket å rigge Norge for terror i frykt for hva dette kunne gjøre med demokatiet og frihetsidealene – før ETTER 22. juli 2011?

   1. La meg sitere en setning fra bloggen en gang til, også leser dere den høyt samtidig som dere vet inni dere at Waage har lest kommentaren fra august ifjor:

    «Hva tenker Aftenposten i dag om Aftenposten-lederen fra 2007, som hevdet at begrunnelsen for å stenge Grubbegata var “hypotetisk og hysterisk”?»

   2. Alexander Bellizia, kommentaren din er uærlig fordi den tar sitate ut av en sammenheng.

    Du skriver: «La meg sitere en setning fra bloggen en gang til, også leser dere den høyt samtidig som dere vet inni dere at Waage har lest kommentaren fra august ifjor:»

    Du utelater likevel dette:

    «Hvilken rolle spilte pressen for å legitimere synspunkter og beslutninger i diskusjonen om hvilke terrorscenarioer man burde ta høyde for i regjeringskvartalet?»

    Som du kan se, er spørsmålet altså hva Aftenposten tenker om måten de utøvet press den gangen.

 32. Vi hørte tidligere at journalister hadde ringt – gjentatte ganger – til ungdom på Utøya i det tidsrommet henrettelsene pågikk. Ved hjelp av noen telefonlogger må det være mulig å finne ut av hvem som ringte hvem når. Og basert på dette burde man kunne fremstille en liste over hvilke journalister det gjaldt. Og så kunne jeg sett for meg et førstesideoppslag om: «Disse journalistene kan ha bidratt til at ungdom ble drept på Utøya!» Med påfølgende bilder og navn – og helst også til deres redaktører. I situasjonen var vel disse journalistene kanskje det nærmeste ABB hadde av aktive bidragsytende medhjelpere…

 33. Dette svarte Knut Olav Åmås i Aftenposten som reaksjon på denne bloggen på Twitter i dag. «Ja, politiet hadde trengt enda mer kritisk journalistikk. Uten tvil.» Er det han eller jeg som misforstår budskapet i bloggen?? Svært takknemlig for svar.

 34. Pressen har et ansvar i og utdanne leserene sine med å gi grundig informasjon uten å ta parti eller å hjerne vaske noen i en eller annen retning. Å kreve at Stoltenberg må gå av er å blir spekulativt. Hva med den måten han taklet denne krisen da den traff oss? Desverre er media blitt mer fokusert på å underholde ved å gi trivsel informasjon istede for å utdanne et folk til å se alle sider av en sak. Pressen har et ansvar i å gjøre leserene sine klokere.

 35. Journalister som er mer opptatt av skandaler enn faktisk å fylle sitt samfunnsmandat bør definitivt også vurdere sin stilling. Hverken VG eller Nakkim har kommet med et eneste poeng som ikke hvermannsen kan tenke ut selv. Tror de kunne gjort bedre nytte for seg et annet sted. ENIG!!!

 36. Dere må huske på det, at pressen skaper veldig sjelden sine egne saker, de baserer seg på bekjentskaper, tips og i disse moderne tider; ferdigproduserte pakker fra f.eks First House. (Arbeiderpartiets kommunikasjonsbyrå). Derfor blir det for meg veldig spekulativt og angripe pressen i akkurat denne saken hvor det faktisk foregår litt selvstendig tenkning. Om dette nå ender i en sympatibølge for alle de som har gjort feil så sitter det nok en eller annen strateg og gnir seg i hendene.

  1. Selvstending tenkning? I denne saken? Nei, blogginnlegget du svarer på nå avslører jo nettopp pressens dobbeltmoral og svik. Det eneste pressen gjør er å spekulativt blåse opp saker for å selge flere aviser.

   1. Nå skrev jeg sakeR, i flertall. 22. juli-rapporten er bare et eksempel. Se hvordan de kverner på Faremo-saken. Selv om hun har gjort rede for hva som har skjedd, slutter pressen aldri med spekulasjon og nye «vinkler» som er ren diktning.

 37. Enig i veldig mye av det du skriver. Forskjellene i sikkerhetstiltak som hadde blitt gjort rundt regjeringskvartalet hadde det sittet en annen statsminister, tviler jeg på er veldig utslagsgivende for det som hadde skjedd. I verste fall kunne han parkert bilen et annet sted, men det er det ingen vits å spekulere i.

 38. Jeg synes det er sjarmerende når journalister skriver om samfunnsansvaret de har.
  Hva er viktigst, førstesiden eller nøyaktigheten ? Jeg tror ikke journalister er noe mer moralske eller fått sterkere kall en mennesker flest
  Det er jo slett ikke uvanlig at folk jobber/forbedrer de parametrene de blir målt på. (Hvordan måles feks «folkeopplysning», kontra spaltemeter og førstesider.)
  Et sted i organisasjonen til mediehusene går det en skillelinje hvor «money talks» mer enn folkeopplysnings-kallet. Spørsmålet blir hvor langt ned i organisasjonen må en før profitt er viktigere enn etterrettlighet ?

 39. *Er* det tilgivelig? Virkelig? Hvorfor er pressen de eneste som skal tilgis?

  Jeg syns de tre siste ordene dine drar ned et ellers glimrende innlegg. Følte du at du måtte legge dem til for å gjøre budskapet mildere? Hvorfor det?

  1. Selv om Stoltenberg hadde det overordnede ansvaret for stengingen av Grubbegata, var det faktisk det konservative byrådet i Oslo som satte seg på bakbeina, med omtrent samme begrunnelse som Aftenposten hadde. Stoltenberg får i rapporten kritikk for ikke å ha tvunget avgjørelsen gjennom mot byrådets vilje. Jeg skriver ikke dette for å frata Jensemann ansvaret som statsminister, men for å illustrere at det dessverre, i denne saken, ikke er så lett som at man bare kan hekte det på en eller annen politisk retning man ikke liker, som «sosialdemokratene».

   1. Så du mener Aftenposten fikk beskjed om at bakgrunnen for stengingen var terrorfare, men ikke byrådet? Og at byrådet ikke kunne lest i avisene, som tydeligvis hadde fått med seg dette? Virker merkelig på meg. Klart de fikk vite det, og enhver med litt fantasi kan forestille seg at en bombe ved regjeringskvartalet kunne vært alvorlig. De tenkte nok, som Aftenposten, at begrunnelsen var hysterisk og hypotetisk. Det at Stoltenberg ble kritisert for å holde for mye av innholdet av selve trusselvurderingene hemmelig, betyr ikke at byrådet ikke fikk beskjed om hva som var bakgrunnen for stengingen. Men Erna Solberg har heldigvis vært dønn ærlig om dette: Hun kan ikke med hånden på hjertet si at situasjonen hadde vært noe annerledes hvis Høyre hadde vært ved roret, og der er jeg enig med henne. Denne naiviteten mtp. terrorfare har gjennomsyret hele det norske samfunnet, ikke bare statsminister og regjering.

  2. bla, bla, bla… i sosialdemokratenes lomme… Alle vet at det er kapitalistene som har de største lommene, og at det der dessverre sitter mange som kaller seg «sosialdemokrater».

 40. Gdy zostajemy zranieni ,w sposób nieoczekiwany pojawiają się pytania .Dlaczego ? Czy można było temu zapobiec ? Co było zrobione niewłaściwie.Ale nie ma prostych odpowiedzi.I nie my jesteśmy winni.To ktoś nam odebrał poczucie bezpieczeństwa,ktoś spowodował ,że już wiemy ,że można nas zranić.Ale to nie jest powód ,żeby rozpocztnać polowanie na czarownice.

 41. Vi har tre statsmakter i Norge:
  Stortinget Den lovgivende- og bevilgende makt
  Regjeringen Den utøvende makt
  Domstolene Den dømmende makt

  Den fjerde statsmakt er pressen, som skal påse på at disse overholder lover og regler, være kritiske, men objektive, informere oss samfunnsborgere om hva som skjer. Dessverre blir det mange billige poeng som vi kaster oss over. MEN- hvorfor går Mjælland, etter å såvidt har satt seg i stolen, hvorfor erklærer Faremo seg inhabil i forkant av hans avgang. Hva slags spill er det som foregår? Jeg syntes virkelig synd på de menneskene som var direkte involvert i terroren i Oslo og på Utøya. Det er mange liv som kanskje kunne ha vært spart, men det er også en hypotetisk antakelse. Ingen kan snurre «FILM» og fortalt oss med sikkerhet hvordan dette kunne ha endt. Jeg skulle gjerne hatt en presse som ikke valgte et tabloid-format, som var objektiv og uten partiske holdninger. Som ikke var avhengig av salg og profitt og hva «godtfolket» helst vil lese om av skandaler og løse rykter. Den veien- tror jeg er lang og gå, men nå er det jo en diskusjon i gang…så kanskje en dag….

 42. Patetisk . Her er en som tydeligvis ikke forstår pressens ansvar med å avdekke svakheter i samfunnet .
  Vi må få vekk kompis-kjøringen som til nå har vært enerådende blant journalister, som har vært servile og «snille» mot våre politikere. Det har irritert meg voldsopmt at de aldri stiller kritiske spørsmål, dersom noe har skjedd. Selvsagt er dette for at de = journalistene, i neste omgang kan tenke seg å bli politikere ,og da er det greit å være kompis med disse.
  Vi burde ha en MYE slemmere presse, så vi får bort mye av kameraderiet i dagens regjering, med altfor tette bånd mellom Jens & Mæland og mellom Støre og alle hans «venner» som får kremjobber. Her har pressen en svær jobb å gjøre.
  Sissel Hammer må være neste mann til å gå, utfra sin elendige håndtering av hele saken…

  1. Det som er patetisk er at pressen misbruker sin makt, og manipulerer politikere og opinion, for så å gå helt fri for ansvar når makmisbruken deres går galt.

   Vi trenger ikke en slemmere presse. Vi trenger en presse som faktisk tar ansvar, og som betaler for det når de skader noen. For eskempel Tore Tønne.

 43. Et meget bra innlegg. Journalistene har et samfunnsansvar som meget få av dem ser ut til å bry seg om eller være i stand til å ta. Det er et deprimerende lavt nivå på norske journalister. Det slår meg hver gang jeg leser en artikkel eller kronikk om et emne jeg virkelig har greie på at det står veldig dårlig til med fagkunnskapen og etterretteligheten. De få gangene jeg har vært i en situasjon hvor jeg har blitt intervjuet av en avis, er jeg blitt sjokkert over hvor lite journalisten har fått med seg av det jeg har sagt og ment. (Har heldigvis insistert på å få lese gjennom sakene slik at feil og misforståelser kunne oppklares.) I tillegg til at journalistene (selvfølgelig finnes det unntak) er svake faglige og uetterrettelige, er de nesten utelukkende opptatt av det politiske «spillet». Det er klart det er mye enklere å kreve at noen må gå og «ta ansvar» enn å skrive en god og konstruktiv analyse av hva som er de virkelige og dyperliggende problemet i systemet. Men det bidrar ikke til problemets løsning, tvert imot.

 44. Tilbaketråkk: Alle skal vi bære tapet
 45. Alexander Bellizia, kommentaren din er uærlig fordi den tar sitatet ut av en sammenheng.

  Du skriver: «La meg sitere en setning fra bloggen en gang til, også leser dere den høyt samtidig som dere vet inni dere at Waage har lest kommentaren fra august ifjor:»

  Du utelater likevel dette:

  «Hvilken rolle spilte pressen for å legitimere synspunkter og beslutninger i diskusjonen om hvilke terrorscenarioer man burde ta høyde for i regjeringskvartalet?»

  Som du kan se, er spørsmålet altså hva Aftenposten tenker om måten de utøvet press den gangen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s