Bygd 2.0

Er det i ferd med å vokse frem en urban bygdifisering? Glemmer vi å forløse nye muligheter i vår iver etter å kompensere for negative trender? Kan et regionalt blikk gi nye distriktspolitiske perspektiver? Her manuset (noe redigert) til et innlegg jeg holdt på en workshop for prosjektet Fremtidens Bygder denne uken.
Les mer «Bygd 2.0»

Intet nytt fra morgentåkedalen

Det ligger hver dag et giftlokk over Bergen. Det rapporteres ulevelige forhold for astmatikere og mennesker med lungelidelser. Lungeleger forteller at folk dør på grunn av forurensingen. Langtidseffektene av å bo og leve med svevestøvet vet vi selvsagt lite om. Men det kan umulig være sunt. Byrådet har hatt krisemøter om situasjonen, og bestemt seg for å gjøre følgende:

Ingenting.

Les mer «Intet nytt fra morgentåkedalen»

Punktert sykkelpolitikk

Endelig har en toneangivende politiker tatt til orde for dedikert infrastruktur for syklister.  Torgeir Michaelsen (AP), forøvrig en av de mest fremtidsrettede stortingspolitikerne på flere felter om dagen, setter i Dagens Næringsliv presise ord på den virkeligheten som møter hverdagssyklister i de fleste norske byer:  «Det er på høy tid å gjøre noe med de elendige forholdene for transportsyklistene. Jeg ønsker egne felt parallelt med motorveien der bilene kjører, både i Oslo-området og etter hvert rundt alle de store byene», sier han. Les mer «Punktert sykkelpolitikk»

En god idé!

Jeg har tidligere i denne bloggen problematisert evnen til å lytte til og realitetsbehandle borgerinitiativer i Bergen kommune. Jeg mener kommunenes nåværende ledelse er et helt greit fungerende administrasjonsbyråd, men ikke noe mer. Vi mangler både visjoner og god praktisk politikk som fører oss i en retning. Samtidig myldrer det blant folk flest. Planer evalueres. Alternative planer lanseres. Rundt lunsjbordet. Dialogen om byens utvikling foregår på to plan:

1. Blant folk flest.
2. I bystyret/byrådet.

Vi mangler noe veldig enkelt:
Et system som kobler de to dialogene sammen. Les mer «En god idé!»