Menn som seksualobjekter

Mads Larsen er på farten igjen, denne gangen med et slag mot seksualiserte reklame, og objektiviseringen av menn. Nok en gang påpeker han at menn er taperne på markedet for seksuelle transaksjoner. Han mener reklamemakerne spiller på unge menns usikkerhet på et kjønnsmarked der kvinnene har tatt makta: «Du får deg ikke noe, men kjøp produktet vårt, så skal du se at det ordner seg.»

Dette er nok ikke det skarpeste innlegget til Larsen, men nok en markering av en interessant og etterhvert beundringsverdig standhaftig posisjon i kjønnsdebatten. Merkelig nok er feminister ofte de mest kritiske til Larsen, til tross for at han anvender svært velbrukte argumenter, bare med motsatt kjønn. Jeg har merket meg to standard-reaksjoner mot Larsen, som jeg mener trekker kjønnsdebatten ned mange hakk, og kun bidrar til skyttergravsargumentasjon.

1. «Siden mannen er en vinner når det gjelder lønn og maktposisjoner, er det selvmedlidende å fremheve ham som taper på andre områder».
Dette er ren hersketeknikk. Vi må kunne diskutere kjønnsdimensjonen også der hvor menn taper og kvinner vinner. Larsen har belyst ett aspekt ved å være mann, som jeg tror mange kjenner seg igjen i.

2. «Menn er seksualovergripere og voldsutøvere, ikke kom her og snakk om stakkarslighet».
Dette er en håpløst stigmatiserende og direkte håpløs tilnærming både til kjønnsdebatten og voldsdebatten. De fleste ensomme og forsmådde menn bærer sine tap med behersket verdighet. Vold og voldtekt kan tolkes som kynisk maktbruk av iskalde menn – men trolig kan man sikkert forstå mer av dette problemet ved å lese inn en stakkarslighet ute av kontroll.

Selv setter jeg stor pris på det forfriskende perspektivet til Mads Larsen, selv om jeg ikke alltid er helt enig. Og jeg vil oppfordre kvinner til å sette seg inn i hans til tider presise forsøk på å beskrive mannens opplevelse av å være mann i 2008, før de finner fram det groveste feminist-skytset.

Er det ett område hvor det finnes minst to sanne virkelighetsbeskrivelser, så er det i kjønnsdebatten.