Oljeboring og restrisiko

Jeg glad i skikjøring i bratte fjellsider. Samtidig er jeg redd for å bli tatt av skred. Dette indre spennet, mellom lysten og frykten, gir en viss forståelse for hvor krevende det er å drive med risikovurdering. Det er en kombinasjonsøvelse. Jeg må bruke alt jeg vet om skredets fysikk, anvende det i en gitt situasjon – og samtidig kritisk evaluere mine egne vurderinger mot det jeg vet om om min egen psykologi.  Jeg anbefaler samme fremgangsmåte for politikere som skal vurdere oljeleting utenfor Lofoten. Les mer «Oljeboring og restrisiko»

Strategiske konklusjoner

Econ Pöyri er på banen igjen, på vegne av oljenæringen. Dette såkalte «ekspertmiljøet» tjener gode penger på å produsere pseudovitenskapelige rapporter som underbygger oppdragsgiverens kommunikasjonsbehov.
Les mer «Strategiske konklusjoner»