Bygd 2.0

Er det i ferd med å vokse frem en urban bygdifisering? Glemmer vi å forløse nye muligheter i vår iver etter å kompensere for negative trender? Kan et regionalt blikk gi nye distriktspolitiske perspektiver? Her manuset (noe redigert) til et innlegg jeg holdt på en workshop for prosjektet Fremtidens Bygder denne uken.
Les mer «Bygd 2.0»