Bygd 2.0

Er det i ferd med å vokse frem en urban bygdifisering? Glemmer vi å forløse nye muligheter i vår iver etter å kompensere for negative trender? Kan et regionalt blikk gi nye distriktspolitiske perspektiver? Her manuset (noe redigert) til et innlegg jeg holdt på en workshop for prosjektet Fremtidens Bygder denne uken.
Les mer «Bygd 2.0»

På dypt vann

Åtte forskningsmiljøer i Bergen ønsker å gjøre Bergen til europeisk hovedstad for marin forskning. De har dannet en klynge, og visjonen er å knytte syv hundre forskernettverk sammen for å løse utfordringer innen klima, miljø, ressurser, teknologi og helse. Dette er et spennende initiativ, ikke minst fordi marint liv er det livet vi mennesker driver mest rovdrift på (vi ser det ikke, men under havoverflaten skjer det dramatiske endringer. Hadde vi utradert arter og marginalisert store bestander og ødelagt vegetasjon i samme tempo på landjorda, hadde det vært opplagt for alle at vi for lengst hadde gått over streken.) Også innenfor maritim sektor er Bergen kompetansemiljø i verdenstoppen, ikke minst innenfor subsea-teknologi – noe klyngeprosjektet NCE SubSea er et veldig godt eksempel på. Bergen trenger slike miljøer, for å ikke sakke fullstendig akterut i kampen med langt mer dynamiske Stavanger og Oslo.

Men i vår tid er ikke sterke fagmiljøer nok til å bygge identitet. En by som vil bli kjent for innovasjon, trenger en tydelig historie, en manifestasjon av alle denne kompetansen. En fyrlykt som synes, og som forteller verden at «hei, er vi». I serien «jeg lanserer gode ideer» har jeg tatt meg vann over hodet og foreslår rett og slett en undervannsverden, et opplevelsessenter under vann.

Jeg jobber i dag med reiseliv, og ser tydelig at Bergen og Vestlandet mangler en stor besøksattraksjon med familiefokus. Vi har Akvariet, men i det lange løp er dette for stusslig. Derfor mener jeg at man burde etablert et besøksanlegg, gjerne i tilknytning til et av industriområdene på Sotra. Et utstillingsvindu for undervannsteknologi, og et opplæringssenter om livet i havet, om havet som klimafaktor, om havet som ressurskilde.
Det er nok av aktører som kunne profitert på den oppmerksomheten en slik satsning ville gitt byen . Havforskningsinstituttet og Universitetsmiljøet i Bergen burde sett på dette som et forskningsformidlingsprosjekt. Næringslivet vest for Bergen burde sett på verdiskapningspotensialet – både direkte i form av turister, og indirekte i form av branding av kompetansebedriftene i regionen. Dette er jo også helt i tråd med visjonene i Bergen business region. Her går reisemålsutvikling, forskning og teknologidrevet næringsvirksomhet sammen som hånd i neoprenhanske.

I verden foregår det forøvrig mye spennende på undervannsfronten. I Dubai bygges det et storslått undervannshotell. Milford Sound i NewZealand har et undervannsobservatorium som sin fremste attraksjon, med hundretusener av besøkende hvert år. På Maldivene blir turister tatt med i verdens etter sigende eneste passasjer-undervannsbåt.
Kanskje Bergen kan lansere nummer to?