Fleirtalet får alltid treff

Det er i dag 125 år sidan jamstellingsvedtaket.

«Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog.»

Eg tar Berit Rekve sine oppmodingar om å utfordra seg sjølv språkleg på alvor og prøvar meg på ein nynorsk bloggpost. Om nynorsk som digitalt språk i ein verd av fritekstsøk, der valet av ord og (ikkje meining) er det som avgjer om lesarane finn det dei leiter etter. Les mer «Fleirtalet får alltid treff»