Over hundre milliarder i oljesand?

Hvis min lille regneoperasjon er riktig har Pensjonsfondet investert over 106 millarder kroner i selskaper som driver med
utvinning av oljesand. Les videre

Reklamer